YBOO | Komunikacja, Automatyzacja, Udostępnianie

aplikacja
YBOO | Komunikacja, Automatyzacja, Udostępnianie

Dział YBOO CONSULTING pomaga w zarządzaniu danymi, wykorzystaniu ich w operacjach oraz ich publikacji.

Fermer
 • Publikacja danych

  Publikacja danych


  YBOO Consulting jest specjalistą w zakresie prezentacji danych.
  Wyniki każdego projektu można upublicznić na poziomie:


  • Wewnętrznym wśród pracowników operacyjnych: wsparcie sprzedaży, korporacyjne sieci społecznościowe, barometr satysfakcji wewnętrznej, barometr satysfakcji klientów (Customer tracking)
  • Zewnętrznym informacja dla klientów: badania, sondaże, marketing, barometr wizerunku i rozpoznawalności marki
  • Instytucjonalnym: wizualizacja danych, tworzenie prezentacji dla handlowców, serwis informatyczny


  Złożoność danych:


  • Duża lub mała ilość informacji
  • Częstotliwość aktualizacji: czas rzeczywisty lub przetwarzanie wsadowe
  • Nośniki: fizyczne lub publikacja w Internecie


  Dział YBOO doradza w kwestiach:


  • Medium przekazu
  • Dopasowaniu danych do odbiorcy i zastosowań
  • Warstwie prezentacji: narzędzie Data viz, strony WWW, projektowanie interfejsów
  • Zarządzaniu, przetwarzaniu i gromadzeniu danych: wymiana danych i ich aktualizacje
  • Tworzenie i serwis narzędzi: automatyzacja produkcji, tworzenie witryn


  YBOO Consulting
 • Raporty internetowe o działalności gospodarczej

  Raporty internetowe o działalności gospodarczej


  YBOO Consulting opracowuje nowoczesne raporty internetowe z następujących dziedzin:


  • Monitorowanie klientów, aby na bieżąco nadzorować satysfakcję klientów i reagować na nieprawidłowości


  • Badania rynkowe, analizy gospodarcze.


  • Raporty z działalności gospodarczej (BI) dla pracowników operacyjnych.


  • Raporty z systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM)


  • Korporacyjne sieci społecznościowe


  Dział YBOO wykorzystuje niekomercyjne technologie przetwarzania danych masowych, by uniezależnić się od dostawców.

  Tworzone systemy są dopasowane do Państwa potrzeb i oferowane po konkurencyjnych cenach.  Dane klientów są zabezpieczane przez magazynowanie ich na naszych serwerach, stosowanie protokołu HTTPS, kontrolę dostępu, testy penetracji itd, we współpracy z działem informatycznym firmy.  YBOO Consulting

INIT | Badania Marketingowe i analiza klientów

wydajność
INIT | Badania Marketingowe i analiza klientów

Według analizy Marketing Research News, od 1995 r., czyli od momentu swego powstania, INIT przewodzi wśród francuskich specjalistów od badań rynkowych.

Fermer
 • Przetwarzanie ankiet

  Przetwarzanie ankiet


  Dane klientów (z badań wewnętrznych lub przy udziale zewnętrznego usługodawcy) można przetworzyć, aby uzyskać z nich maksimum informacji.

  Poza prezentacjami (raport z badania, podsumowanie), pokazujemy dane w ujęciu graficznym i pedagogicznym, aby ułatwić  rozpowszechnienie wyników badań przeprowadzonych przez naszych klientów i sprawić, że zespoły  operacyjne będą się z nimi identyfikować.
  Główne zalety naszych operacji przetwarzania danych:


  • Ustalenie klucza grupowania Państwa danych
  • Przekształcenie wskaźnika Net Promoter Score w zaangażowanie klientów
  • Pomiar wpływu niezadowolenia klienta na wyniki działalności
  • Identyfikacja kluczowych czynników: 20% aspektów sytuacyjnych wyjaśnia 80% opinii klientów
  • Uzupełnienie Państwa systemu zarządzania klientami
  • Ustalenie grup klientów według lojalności
  • Symulacja wpływu czynników w celu opracowania planu działania


  \"INIT
 • Ekonomiczne aspekty lojalności klientów

  Ekonomiczne aspekty lojalności klientów


  Ten rodzaj analizy marketingowej łączy dwa rodzaje informacji:


  • Badanie satysfakcji obejmujące ogólną i jednostkową oceny satysfakcji na każdym etapie obsługi oraz dane z profilu klientów.
  • Baza relacji z klientami (CRM), zawierająca dane o ich zachowaniach zakupowych, którą można zestawiać z bazą zawierającą odpowiedzi klientów. 


  Prowadzone przez nas analizy pozwolą na zestawienie odpowiedzi Państwa klientów z danymi o ich zachowaniach zakupowych. Analizy wykorzystują narzędzia grupowania, segmentacji i ważenia wartości.


  Modele bayesowskie pozwalają na analizę wpływu elementów na poziom satysfakcji i lojalności klientów oraz na oszacowanie zysków.


  \"INIT
 • Badania satysfakcji i lojalności klientów

  Badania satysfakcji i lojalności klientów


  INIT specjalizuje się w mierzeniu reakcji, poziomu satysfakcji i lojalności klientów.
  Analizujemy wszystkie aspekty relacji z klientem.
  Dodatkową wartość stanowi pogłębiona analiza wyników.
  Oryginalne metody obróbki dają możliwość pójścia dalej niż klasyczne analizy.
  Rezultaty badań realizowanych przez INIT mogą być wdrażane w firmach od działów operacyjnych po poziom dyrekcji generalnej.
  Główne zalety metody INIT:


  • Szczegółowy bilans osiągnięć


  • Pogłębiona analiza oczekiwań klientów


  • Operacyjne i strategiczne podsumowanie wyników


  • Porównanie z naszą bazą kilku milionów kwestionariuszy
  \"INIT
 • Monitorowanie reakcji klientów

  Monitorowanie reakcji klientów  Relacje z klientem obejmują składanie zamówienia, odbiór, korzystanie z serwisu, składanie reklamacji lub skargi. Badania coroczne okazują się tu czasami zbyt rzadkie.

  Program CusXtrack®, pozwala monitorować na bieżąco każdy kontakt z klientem.
  Główne zalety programu CusXtrack®


  • Połączenie możliwości technologicznych i wiedzy zespołów eksperckich INIT
  • Zastosowanie krótkiego kwestionariusza bazującego na ważnych wydarzeniach w obsłudze klienta
  • Interakcja w czasie rzeczywistym z Państwa klientami, aby ich lepiej ich zrozumieć i zapewnić ich lojalność
  • Zastosowanie systemu Opieki nad klientem : odzyskiwanie klientów niezadowolonych przez automatyczne powiadomienia itd.


  \"INIT

Armatis-lc Business Consulting

conseil
Armatis-lc Business Consulting

Dział Business Consulting zajmuje się integracją narzędzi zarządzania relacjami z klientami.

Fermer
 • Integracja zewnętrznych narzędzi

  Integracja zewnętrznych narzędzi


  Zapewniamy całkowitą lub częściową integrację gotowych narzędzi i oprogramowania z systemami klienta.


  Nasz zespół zapewnia nadzór oraz zarządzanie takich wdrożeń.

  Armatis-lc Business Consulting
 • Szkolenia

  Szkolenia


  Analizujemy i badamy możliwości przeprowadzenia szkoleń w zależności od zasobów budżetowych, administracyjnych i ludzkich dostępnych w firmie klienta.

  Dążymy do szybkiego przyswajania wiedzy przez pracowników klienta. W tym celu wspólnie przygotowujemy:

  Plan kompetencji


  Wdrożenie specjalistycznych szkoleń


  Wzmocnienie ekspertyzy branżowej oraz zaangażowania zespołów pracowniczych


  Certyfikacja  Armatis-lc Business Consulting
 • Konsulting

  Konsulting


  Dział Business Consulting może Państwu pomóc przy reorganizacji, począwszy od analizy do wdrożeń.


  Nasz zespół doradców ds. strategii i organizacji przedsiębiorstw pomoże Państwu spojrzeć z nowej perspektywy, z zachowaniem obiektywizmu, oraz pomóc przy wdrożeniach projektów:  • Diagnozowanie organizacji
  • Zdefiniowanie operacyjnych planów działania
  • Pomoc w formalizacji procesów
  • Zdefiniowanie ról i zakresów odpowiedzialności
  • Wdrożenie narzędzi monitorowania wyników (KPI)

  Armatis-lc Business Consulting
 • Narzędzia SAAS

  Narzędzia SAAS


  Oferujemy klientom aplikacje usług internetowych (SAAS) dopasowane do jego potrzeb. Hosting i zarządzanie takimi systemami zapewnia firma Armatis-lc, co obniża koszty po stronie klienta.


  Klienci są obciążani tylko za faktyczne użycie danej usługi.

  Oferta SAAS:


  • System Socle CRM
  • Narzędzia telekomunikacyjne (SVI, Czat, SMS, e-mail, sieci społecznościowe itd.)

  Armatis-lc Business Consulting
 • Zarządzanie zmianami

  Zarządzanie zmianami


  Stosując właściwe metody i narzędzia pomagamy klientom w przekształceniach biznesowych 

  Takie podejście zapewnia wiele korzyści:

  • Realizacja celów we właściwych warunkach
  • Zapobieganie zagrożeniom społecznym i psychicznym podczas takich transformacji
  • Pomyślna realizacja projektów zgodnych ze strategiami firmy klienta


  Armatis-lc Business Consulting

armatis-lc Innowacyjność

Dział Innowacji armatis-lc tworzy systemy i narzędzia operacyjne dopasowane do strategii naszych klientów, a także nadzoruje ich wdrożenie i zapewnia niezbędne wsparcie.


Wdrażane systemy są oparte na kompetencjach i zaangażowaniu naszych pracowników.

Publikacja danych


YBOO Consulting jest specjalistą w zakresie prezentacji danych.
Wyniki każdego projektu można upublicznić na poziomie:


 • Wewnętrznym wśród pracowników operacyjnych: wsparcie sprzedaży, korporacyjne sieci społecznościowe, barometr satysfakcji wewnętrznej, barometr satysfakcji klientów (Customer tracking)
 • Zewnętrznym informacja dla klientów: badania, sondaże, marketing, barometr wizerunku i rozpoznawalności marki
 • Instytucjonalnym: wizualizacja danych, tworzenie prezentacji dla handlowców, serwis informatyczny


Złożoność danych:


 • Duża lub mała ilość informacji
 • Częstotliwość aktualizacji: czas rzeczywisty lub przetwarzanie wsadowe
 • Nośniki: fizyczne lub publikacja w Internecie


Dział YBOO doradza w kwestiach:


 • Medium przekazu
 • Dopasowaniu danych do odbiorcy i zastosowań
 • Warstwie prezentacji: narzędzie Data viz, strony WWW, projektowanie interfejsów
 • Zarządzaniu, przetwarzaniu i gromadzeniu danych: wymiana danych i ich aktualizacje
 • Tworzenie i serwis narzędzi: automatyzacja produkcji, tworzenie witryn


YBOO Consulting

Raporty internetowe o działalności gospodarczej


YBOO Consulting opracowuje nowoczesne raporty internetowe z następujących dziedzin:


 • Monitorowanie klientów, aby na bieżąco nadzorować satysfakcję klientów i reagować na nieprawidłowości


 • Badania rynkowe, analizy gospodarcze.


 • Raporty z działalności gospodarczej (BI) dla pracowników operacyjnych.


 • Raporty z systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM)


 • Korporacyjne sieci społecznościowe


Dział YBOO wykorzystuje niekomercyjne technologie przetwarzania danych masowych, by uniezależnić się od dostawców.

Tworzone systemy są dopasowane do Państwa potrzeb i oferowane po konkurencyjnych cenach.Dane klientów są zabezpieczane przez magazynowanie ich na naszych serwerach, stosowanie protokołu HTTPS, kontrolę dostępu, testy penetracji itd, we współpracy z działem informatycznym firmy.YBOO Consulting

Przetwarzanie ankiet


Dane klientów (z badań wewnętrznych lub przy udziale zewnętrznego usługodawcy) można przetworzyć, aby uzyskać z nich maksimum informacji.

Poza prezentacjami (raport z badania, podsumowanie), pokazujemy dane w ujęciu graficznym i pedagogicznym, aby ułatwić  rozpowszechnienie wyników badań przeprowadzonych przez naszych klientów i sprawić, że zespoły  operacyjne będą się z nimi identyfikować.
Główne zalety naszych operacji przetwarzania danych:


 • Ustalenie klucza grupowania Państwa danych
 • Przekształcenie wskaźnika Net Promoter Score w zaangażowanie klientów
 • Pomiar wpływu niezadowolenia klienta na wyniki działalności
 • Identyfikacja kluczowych czynników: 20% aspektów sytuacyjnych wyjaśnia 80% opinii klientów
 • Uzupełnienie Państwa systemu zarządzania klientami
 • Ustalenie grup klientów według lojalności
 • Symulacja wpływu czynników w celu opracowania planu działania


\"INIT

Badania satysfakcji i lojalności klientów


INIT specjalizuje się w mierzeniu reakcji, poziomu satysfakcji i lojalności klientów.
Analizujemy wszystkie aspekty relacji z klientem.
Dodatkową wartość stanowi pogłębiona analiza wyników.
Oryginalne metody obróbki dają możliwość pójścia dalej niż klasyczne analizy.
Rezultaty badań realizowanych przez INIT mogą być wdrażane w firmach od działów operacyjnych po poziom dyrekcji generalnej.
Główne zalety metody INIT:


 • Szczegółowy bilans osiągnięć


 • Pogłębiona analiza oczekiwań klientów


 • Operacyjne i strategiczne podsumowanie wyników


 • Porównanie z naszą bazą kilku milionów kwestionariuszy
\"INIT

Ekonomiczne aspekty lojalności klientów


Ten rodzaj analizy marketingowej łączy dwa rodzaje informacji:


 • Badanie satysfakcji obejmujące ogólną i jednostkową oceny satysfakcji na każdym etapie obsługi oraz dane z profilu klientów.
 • Baza relacji z klientami (CRM), zawierająca dane o ich zachowaniach zakupowych, którą można zestawiać z bazą zawierającą odpowiedzi klientów. 


Prowadzone przez nas analizy pozwolą na zestawienie odpowiedzi Państwa klientów z danymi o ich zachowaniach zakupowych. Analizy wykorzystują narzędzia grupowania, segmentacji i ważenia wartości.


Modele bayesowskie pozwalają na analizę wpływu elementów na poziom satysfakcji i lojalności klientów oraz na oszacowanie zysków.


\"INIT

Monitorowanie reakcji klientówRelacje z klientem obejmują składanie zamówienia, odbiór, korzystanie z serwisu, składanie reklamacji lub skargi. Badania coroczne okazują się tu czasami zbyt rzadkie.

Program CusXtrack®, pozwala monitorować na bieżąco każdy kontakt z klientem.
Główne zalety programu CusXtrack®


 • Połączenie możliwości technologicznych i wiedzy zespołów eksperckich INIT
 • Zastosowanie krótkiego kwestionariusza bazującego na ważnych wydarzeniach w obsłudze klienta
 • Interakcja w czasie rzeczywistym z Państwa klientami, aby ich lepiej ich zrozumieć i zapewnić ich lojalność
 • Zastosowanie systemu Opieki nad klientem : odzyskiwanie klientów niezadowolonych przez automatyczne powiadomienia itd.


\"INIT

Integracja zewnętrznych narzędzi


Zapewniamy całkowitą lub częściową integrację gotowych narzędzi i oprogramowania z systemami klienta.


Nasz zespół zapewnia nadzór oraz zarządzanie takich wdrożeń.

Armatis-lc Business Consulting

Narzędzia SAAS


Oferujemy klientom aplikacje usług internetowych (SAAS) dopasowane do jego potrzeb. Hosting i zarządzanie takimi systemami zapewnia firma Armatis-lc, co obniża koszty po stronie klienta.


Klienci są obciążani tylko za faktyczne użycie danej usługi.

Oferta SAAS:


 • System Socle CRM
 • Narzędzia telekomunikacyjne (SVI, Czat, SMS, e-mail, sieci społecznościowe itd.)

Armatis-lc Business Consulting

Szkolenia


Analizujemy i badamy możliwości przeprowadzenia szkoleń w zależności od zasobów budżetowych, administracyjnych i ludzkich dostępnych w firmie klienta.

Dążymy do szybkiego przyswajania wiedzy przez pracowników klienta. W tym celu wspólnie przygotowujemy:

Plan kompetencji


Wdrożenie specjalistycznych szkoleń


Wzmocnienie ekspertyzy branżowej oraz zaangażowania zespołów pracowniczych


CertyfikacjaArmatis-lc Business Consulting

Zarządzanie zmianami


Stosując właściwe metody i narzędzia pomagamy klientom w przekształceniach biznesowych 

Takie podejście zapewnia wiele korzyści:

 • Realizacja celów we właściwych warunkach
 • Zapobieganie zagrożeniom społecznym i psychicznym podczas takich transformacji
 • Pomyślna realizacja projektów zgodnych ze strategiami firmy klienta


Armatis-lc Business Consulting

Konsulting


Dział Business Consulting może Państwu pomóc przy reorganizacji, począwszy od analizy do wdrożeń.


Nasz zespół doradców ds. strategii i organizacji przedsiębiorstw pomoże Państwu spojrzeć z nowej perspektywy, z zachowaniem obiektywizmu, oraz pomóc przy wdrożeniach projektów: • Diagnozowanie organizacji
 • Zdefiniowanie operacyjnych planów działania
 • Pomoc w formalizacji procesów
 • Zdefiniowanie ról i zakresów odpowiedzialności
 • Wdrożenie narzędzi monitorowania wyników (KPI)

Armatis-lc Business Consulting
Nasza witryna internetowa może instalować pliki cookie na urządzeniu Użytkownika, żeby zapamiętywać dane logowania, preferencje, żeby optymalizować oferowane funkcjonalności oraz tworzyć materiały marketingowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Kontynuując nawigację w witrynie, bez zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce, Użytkownik wyraża zgodę na ich stosowanie. Żeby uzyskać więcej informacji na temat Polityki prywatności
OK