Skontaktuj się z nami

Informacje zebrane w tym formularzu są zapisywane przez naszą spółkę w pliku komputerowym w celu przetworzenia Państwa wniosku. Są one przeznaczone dla pracowników Grupy odpowiedzialnych za komunikację, marketing i rozwój handlowy i będą wykorzystane w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę. W razie braku sprzeciwu z Państwa strony dane zostaną dodane do naszej bazy obecnych/przyszłych klientów w celu przedstawiania Państwu informacji i ofert handlowych dotyczących rozwiązań, informowania o aktualnościach oraz wydarzeniach w grupie Armatis, które będą mogły być przekazywane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku dane przechowuje się przez 3 lata, licząc od ostatniej odnotowanej interakcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu prawo dostępu oraz poprawiania danych na swój temat, prawo do ich usunięcia, prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo przenoszalności danych, z których mogą Państwo skorzystać w każdej chwili, przesyłając nam wniosek pocztą elektroniczną na adres DPO.ServiceCustomers@armatis.com lub pocztą tradycyjną na adres: Armatis – Département DPO – 58 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt. Ponadto mają Państwo prawo złożenia reklamacji do francuskiej Krajowej komisji informatyki i swobód obywatelskich (CNIL).
*Wymagane pola

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Lewinski Country Manager (CEO) w Armatis-LC Polska Sp. z o.o. ZOBACZ PROFIL