A gdybyśmy powiedzieli, że wszystko zaczęło się w podziemiach sklepu z odzieżą?

Na pierwszy rzut oka to nie ma nic do rzeczy, ale to tam znaleźliśmy inspirację:
bliskość z klientem i umiejętność obsługi, która gwarantuje jego zadowolenie.

Rok 1989 początek przygody Armatis.

Kiedy we Francji pojawia się marketing relacyjny oraz koncepcja relacji z klientem, Denis Akriche wyrusza na podbój swoich pierwszych klientów i skupia wokół siebie pierwszych współpracowników. Wielu z nich nie wie jeszcze, że 30 lat później nadal będą pracować w tym samym miejscu.

Lata 2000 rozpoczynamy działania w Internecie.

Dostawcy Internetu i operatorzy telekomunikacyjni zapewniają wiele punktów kontaktu, dzięki czemu sektor relacji z klientem mocno rośnie. Armatis również. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku we Francji otwierają się nowe centra obsługi klienta. Potem Armatis rozwija swoją ofertę na skalę międzynarodową w Tunezji, Portugalii i Polsce.

Pomimo transformacji,

którą przeszedł Armatis przez wszystkie lata po to, by dostosować się do swoich klientów, partnerów, technologii, zawsze było oczywiste, że poniższe fundamenty z początków istnienia będą częścią naszej tożsamości:


 • Klient w centrum naszej uwagi
 • Zespół wspólnie stawiający czoła wyzwaniom w zakresie obsługi klienta
 • Pozycjonowanie się poprzez zaangażowanie, co mocno wyróżnia nas we Francji i na obszarach pokrewnych kulturowo
Dopisz z nami dalszy ciąg tej historii.

Rozwiązania

Z racji tego, że chcielibyśmy być kimś więcej niż tylko Twoim partnerem biznesowym, nasze rozwiązania to inwestycja.
Tak, tak, inwestycja w obsługę klienta jest zyskowna dla klientów i dla Twojej firmy.

Ale przecież to było wiadome – skoro już tu trafiłeś.
 • Z każdej interakcji stworzymy okazję do wzrostu. Zapewnimy wyższy poiom doradztwa, zgodności, wartości dodanej dla klientów B2B i B2B.


  • Pozyskiwanie klientów, telemarketing
  • Generowanie leadów i zarządzanie nimi
  • Prowadzenie sieci sprzedaży bezpośredniej wielokanałowo, wejścia/wyjścia
  • Zarządzanie kampaniami
  • Wsparcie platformy e-commerce
  • Zarządzanie spotkaniami
  • Onboarding
  • Welcome

We are

Armatis

Kobiety i mężczyźni, których łączy pasja do obsługi klienta, wzajemnej pomocy i uważności, którzy kierują się postępem, zbiorową inteligencją oraz wspólną wizją, dzięki czemu są w stanie przedefiniować relacje z klientem.

Nasze certyfikaty i odznaczenia

Nasz wpływ na społeczeństwo obecne i przyszłe

Dla Armatis odpowiedzialność społeczna i środowiskowa przejawia się w chęci wywierania pozytywnego wpływu na środowisko – teraz i w przyszłości.

Firma zlokalizowana jest w różnych regionach we Francji i za granicą i mocno angażuje się lokalnie, w zgodzie z wyznawanymi przez nią wartościami etycznymi i humanistycznymi.

To otwarcie na świat i jego różnorodność stanowi tożsamość Armatis, dlatego jako firma jesteśmy zaangażowani zbiorowo w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

To podejście przejawia się w naszych certyfikatach, kodeksach postępowania oraz wymogach systemów zarządzania.

WCIELENIE ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI I RÓWNOŚCI

Różnorodność pracowników jest naszym bogactwem. Dlatego zapewniamy im środowisko do pracy, które opiera się na sprawiedliwości, równości i wzajemnym szacunku.

Wskaźnik równości zatrudnienia mężczyzn/kobiet wynosi 95.6/100
7,33% pracowników z niepełnosprawnościami

TROSKA O DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW

Symetria oczekiwań w celu osiągnięcia „kultury troski”: zwracamy szczególną uwagę na kwestie rozwijania kariery oraz jakości warunków pracy wszystkich naszych pracowników.

85% pracowników zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony
5,19% czasu pracy poświęcanego na szkolenia

POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Ochrona naszego ekosystemu jest ważna, dlatego inwestujemy w technologie o niskim zużyciu energii, zachęcamy do działań chroniących środowisko oraz uwrażliwiamy na dobre praktyki.

-22% ton CO2
-48% zużycia papieru dzięki działaniom na rzecz cyfryzacji

TRWAŁOŚĆ I ZAUFANIE W RELACJACH

Solidna i trwała relacja jest oparta na zaufaniu, dlatego chronimy interesy naszych partnerów, dane naszych klientów i pracowników, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.r.

+80% pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony danych
220 pracowników uwrażliwionych na walkę z korupcją
W 2019 roku firma Armatis całkowicie przeredagowała swój Kodeks postępowania etycznego, mając z jednej strony na celu lepsze dopasowanie się do najnowszych wymogów prawnych, a z drugiej objęcie nim ogółu relacji z osobami wchodzącymi w kontakt z marką. W ten sposób promujemy zasady etyczne w naszym środowisku ekonomicznym, społecznym i terytorialnym.

W tej kwestii stworzyliśmy także bezpieczne narzędzie, które umożliwia odbieranie zgłoszeń o nieprawidłowych zachowaniach. To bezpieczne narzędzie do zgłaszania zachowań, obsługiwane przez zewnętrznego usługodawcę, jest dostępne tutaj.

Global compact

Armatis angażował się od 2007 roku w działania Global Compact, a obecnie jest członkiem tej organizacji. Poziom zaangażowania wynika z naszego przywiązania do zasad społecznej odpowiedzialności. Armatis stara się prowadzić działalność, dobrowolnie włączając w swoją strategię rozwoju kwestie takie jak zrównoważony wzrost gospodarczy, problemy społeczne i środowiskowe, a w interakcjach z osobami wchodzącymi w kontakt z marką (pracownicy, klienci, dostawcy, lokalne instytucje, stowarzyszenia i akcjonariusze) zachowywać się z szacunkiem, etycznie i uczciwie, zgodnie z prawem kraju, w którym prowadzona jest działalność. Taką kulturę rozwijamy na co dzień, a nasze zaangażowanie ma odzwierciedlenie w Kodeksie postępowania etycznego. To zaangażowanie w Global Compact oznacza zarazem indywidualne i zbiorowe podejście, które sprzyja budowaniu przedsiębiorstwa obywatelskiego.

Zaangażowanie Armatis w ochronę danych

Działalność Centrum kontaktów w naszej Grupie siłą rzeczy polega na przetwarzaniu pokaźnych wielkości zbiorów danych osobowych. Mając świadomość swoich obowiązków i odpowiedzialności z ich tytułu, Armatis stworzył specjalny schemat organizacyjny, który pomaga przestrzegać ambitnej Polityki ochrony danych, będącej istotnym czynnikiem zaufania ogółu zainteresowanych (klienci, dostawcy i partnerzy, pracownicy i kandydaci, konsumenci, użytkownicy i obywatele).

Uczciwość, poufność oraz absolutna transparentność w zarządzaniu danymi to wytyczne działań Armatis. Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zostały w taki sposób określone i wdrożone, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony przez cały cykl życia danych.

Wszyscy pracownicy Grupy, będący pierwszymi podmiotami w procesie ochrony danych, zostali przeszkoleni i są regularnie uwrażliwiani na wyzwania związane z RODO.

Armatis ma holistyczną wizję odpowiedzialności oraz zbiorowej inteligencji, które mają służyć ochronie danych. Dlatego potwierdza swoje zobowiązania w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.