Badanie podejścia
Customer First

Zachęcamy do poświęcenia 5 minut na wypełnienie kwestionariusza.

Przy każdym pytaniu oceń strategię Twojej firmy w kontekście relacji z klientem w skali od 1 do 5.

Następnie przejdź do wyników, żeby uzyskać spersonalizowane wskazówki.

1/10
Czy masz pełen obraz ścieżki swojego klienta?
2/10
Jaki jest Twoim zdaniem poziom dojrzałości cyfryzacji obsługi klienta (self-care, dynamiczne FAQ, hybrydowy czat, automatyzacja odpowiedzi itp.)?
3/10
Czy mierzony jest wysiłek klientów (customer effort) w czasie interakcji z Twoją firmą?
4/10
Czy Twoja firma oferuje swoim klientom zunifikowaną, wielokanałową ścieżkę kontaktu (kanały cyfrowe, tradycyjne, komunikatory)?
5/10
Czy Twoja firma dysponuje jakimś narzędziem do archiwizowania każdej interakcji z klientem i z różnymi działami wewnętrznymi i zewnętrznymi?
6/10
Czy zostały stworzone strategie zdobywania klientów i budowania ich lojalności (telesprzedaż, generowanie leadów, nurturing itp.)?
7/10
Czy monitorowana jest obsługa klienta z wykorzystaniem specjalnych wskaźników (NPS, CES, CSAT itp.)?
8/10
Czy Twoja firma opiera działania marketingowe na danych klientów (analiza i wykorzystanie danych w celu lepszego dotarcia do klienta) i dzięki temu zapewnia bardziej spersonalizowane podejście w relacjach z klientami?
9/10
Jaki jest Twoim zdaniem poziom dojrzałości Twojej firmy w kwestiach zabezpieczenia danych klientów (RODO, PCI DSS itp.)?
10/10
Czy monitorowany jest wskaźnik zwrotu z inwestycji w działania związane z obsługą klienta?