Czy ochrona danych osobowych może stać się szansą biznesową? Tak, bo to nieodłączny element cyfrowego zaufania, na które powinny stawiać marki.

Już od kilku lat stosunki z klientami budowane „na miarę” (customer centric) stanowią integralną część doświadczenia klientów marek. Takie zobowiązanie wymaga odpowiednio ukierunkowanego i dopasowanego zbierania danych osobowych – dzięki temu można rozwijać mocno spersonalizowane doświadczenie klienta.

Wyzwaniem dla marek staje się stworzenie stosunków z klientem, które będą bardziej ludzkie, bardziej skupione na interesach jego klientów, obserwujących, fanów, tak aby ostatecznie sprzyjało to budowaniu lojalności do marki i poprawie wskaźników konwersji!

W sytuacji, kiedy strategie marek stale się zmieniają, a ten trend jest wzmacniany przez sytuację sanitarną, która powoduje wywieranie nadmiernej presji zakupowej na klientach, transparentność związana z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych osobowych (RODO) staje się nieodłącznym elementem cyfrowego zaufania, na które powinny stawiać marki.

Transparentność i bezpieczeństwo stanowią dwa lejtmotywy ochrony danych, podczas gdy usługi marketingowe marek wykazują się nieograniczoną pomysłowością w celu zdobycia istotnych dla nich danych, aby mieć możliwość znalezienia, zainteresowania i komunikacji w kole wpływu marki.

Czy zatem te ograniczenia prawne oraz aspiracje handlowe są przeciwstawne i nie do pogodzenia?

Potraktowanie ochrony danych osobowych jako okazji biznesowej może brzmieć zabawnie!

Niemniej jednak przyjrzyjmy się sprawie z bliska i zestawmy ją z innymi obszarami regulowanymi prawnie, np. CSR, zastanówmy się, czy odróżnianie się, przestrzeganie praw klientów w całkowitej transparentności, edukowanie ich oraz szanowanie nie jest wyzwaniem dla marek?

To społeczne i odpowiedzialne podejście stanowi mocny trend, dlatego nie ulega wątpliwości, że potraktowanie przez marki RODO jako narzędzia zmiany, wyznacznika, „który można sprzedawać” w celu zbudowania z klientami trwałej relacji zaufania, jest nową drogą, którą należy podążać.

Dlatego bierzcie się za swoje marki – chrońcie dane i sprzedawajcie!

    Damien Reveillon, Dyrektor Działu Prawnego ArmatisOchrona danych osobowych – czy można z niej uczynić szansę biznesową?